Redmi 9T Global Version
0
Redmi 9T Global Version 4+128 Smartphone
0

Spécification:Modèle Xiaomi Redmi 9T Global Version (4 Go + 128 Go)Réseau 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 ...

0
Redmi 9T Global Version 6+128 Smartphone
0

Spécification:Modèle Xiaomi Redmi 9T Global Version (6 Go + 128 Go)Réseau 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 ...

0
Redmi 9T Global Version 4+128
0

Spécification:Modèle Xiaomi Redmi 9T Global Version (4 Go + 128 Go)Réseau 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 ...

0
Redmi 9T Global Version 4+64
0

Spécification:Modèle Xiaomi Redmi 9T Global Version (4 Go + 64 Go)Réseau 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 ...

0
Redmi 9T Global Version 6+128
0

Spécification:Modèle Xiaomi Redmi 9T Global Version (6 Go + 128 Go)Réseau 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 ...

Chinatech
Logo